პროექტი „დანერგე მომავალი“ ინიცირებულია საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ და ახორციელებს სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო "ერთიანი აგროპროექტის" ფარგლებში, სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით. თანადაფინანსება განხორციელდება ორი დამოუკიდებელი კომპონენტის ფარგლებში: ა) მრავალწლოვანი ბაღების ...
ვრცლად
პროგრამის მიზნები: • საქართველოში არსებული ჩაის პლანტაციების პოტენციალის ეფექტურად გამოყენება, ადგილობრივი ჩაის (მათ შორის ბიო ჩაის) წარმოების ზრდის ხელშეწყობა, შედეგად, თვითუზრუნველყოფის დონის ამაღლება და საექსპორტო პოტენციალის გაზრდა; • როგორც კერძო, ასევე სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული გაველურებული ჩაის პლანტაციების ...
ვრცლად
პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობს ცვლილებების (ფერმერთა და მეწარმეთა საჭიროებებსა და მოთხოვნილებებზე ადაპტირებული პირობების და შერჩევა/შეფასების კრიტერიუმების გამარტივება) შეტანა.;შესაბამისად, დროებით შეჩერებულია განაცხადების მიღება. დამატებითი ინფორმაცია ახლო მომავალში განთავსდება სააგენტოს ვებგვერდზე. გისურვებთ წარმატებებს. პროგრამა ხორციელდება ...
ვრცლად
პროექტი ინიცირებულია საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ და 2013 წლის 27 მარტიდან ახორციელებს სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო "ერთიანი აგროპროექტის" ფარგლებში. პროექტის მიზანია სოფლის მეურნეობის პირველადი წარმოების, გადამამუშავებელი და შენახვა-რეალიზაციის საწარმოო პროცესებისათვის ხელშეწყობა ფიზიკური და ...
ვრცლად
პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობს ცვლილებების (ფერმერთა და მეწარმეთა საჭიროებებსა და მოთხოვნილებებზე ადაპტირებული პირობების და შერჩევა/შეფასების კრიტერიუმების გამარტივება) შეტანა. შესაბამისად, დროებით შეჩერებულია განაცხადების მიღება. დამატებითი ინფორმაცია ახლო მომავალში განთავსდება სააგენტოს ვებგვერდზე. გისურვებთ წარმატებებს. პროექტი ინიცირებულია ...
ვრცლად
აგროდაზღვევის პროგრამა 2014 წლის 1 სექტემბრიდან ამოქმედდა და მიზნად ისახავს აგროსექტორში სადაზღვევო ბაზრის განვითარებას, სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის ხელშეწყობას, აღნიშნული საქმიანობით დაკავებული პირებისთვის შემოსავლის შენარჩუნებას და რისკების შემცირებას. პროგრამის განმახორციელებელია ა(ა)იპ;"სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო" "ერთიანი ...
ვრცლად
პროგრამის დაწყების თარიღი 26.03.2019. პროგრამა საპილოტეა.;განაცხადების მიღება ხორციელდება ა(ა)იპ "სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოში" 28.03.2019 -დან;და გაგრძელდება 05.04.2019 ჩათვლით. პროგრამის მიზანი: სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის თანადაფინანსების პროგრამის მიზანია სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკაზე (ნებისმიერი ტიპის მოსავლის ამღები ტექნიკა, ...
ვრცლად
პროექტის შესახებ „ფერმათა/ფერმერთა რეგისტრაციის პროექტი” არეგულირებს ფერმათა/ფერმერთა ერთიანი რეესტრის სისტემას, რითაც მოხდება სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობით დაკავებული პირების, მათი სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობისა და მათ საკუთრებაში/სარგებლობაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო აქტივების შესახებ ინფორმაციის ერთიან ელექტრონულ ბაზაში ...
ვრცლად
ა(ა)იპ სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის ;სააგენტო "ერთიანი აგროპროექტის" ფარგლებში;ახორციელებს სეზონურ პროგრამებს ქვეყანაში შექმნილი საჭიროებიდან გამომდინარე. დღეისათვის განხორციელებულია ორი სეზონური პროგრამა: არასტანდარტული ვაშლის რეალიზაციის პროგრამა (2014 წელს) და მანდარინის რეალიზაციის პროგრამა (2014-2015 ...
ვრცლად