ჩვენს შესახებ
სააგენტოს შესახებ

საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით დაარსდა ა(ა)იპ სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო.

სააგენტო ახორციელებს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ ინიცირებულ პროექტებს და მართავს სხვადასხვა დაქვემდებარებულ სასოფლო-სამეურნეო და გადამამუშავებელ საწარმოებს.


მისია:

საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა

ძირითადი ფუნქციები.

სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ ინიცირებული პროექტების დაგეგმვა და მართვა.

დაქვემდებარებული სასოფლო-სამეურნეო და გადამამუშავებელი საწარმოების მართვა.